VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE

20. marec 2020

V podjetju Dafra kontakt tehnologija d.o.o. se ukvarjamo z razvojem in proizvodnjo preciznih štancanih izdelkov in izdelkov hibridnega brizganja. V zadnjih letih smo investirali v nabavo sodobnih strojev za proizvodnjo izdelkov s tehnologijama štancanja in hibridnega brizganja s pripadajočo avtomatizacijo posluževanja strojev in avtomatskega pakiranja izdelkov, kar nam omogoča konkurenčno proizvajanje izdelkov.

Zaradi želje po nadaljnji rasti produktivnosti in konkurenčnosti podjetja na tržišču nameravamo v podjetju zamenjati informacijski sistem in nadgraditi ostala digitalna orodja, ki omogočajo učinkovitejše izvajanje procesov v podjetju. Zato smo se odločili, da skupaj z zunanjim strokovnjakom pripravimo strategijo digitalnega razvoja podjetja. S tem namenom smo pridobili sredstva za izvedbo digitalne strategije s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:
 
VAV-3 - Vavčer za pripravo digitalne strategije

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Priprava digitalne strategije za podjetje Dafra kontakt tehnologija d.o.o.« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

- izdelava analize izhodiščnega stanja na področju digitalizacije vseh vrst procesov v podjetju;
- izdelava SWOT analize podjetja za izvedbo digitalne transformacije podjetja;
- izdelava ocene željenega stanja v podjetju po izvedbi digitalne transformacije procesov;
- priprava ukrepov potrebnih za dosego želenega stanja na področju digitalizacije vseh poslovnih procesov ter
- izpis digitalne strategije. 

Vse aktivnosti bo za nas izvajalo  podjetje GOINFO d.o.o. – g. Urban Kolman

 Termin izvajanja projekta: od 12.2019 do 02.2020.

 Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva odobrena s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 9.000 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si


« nazaj na seznam

DAFRA ©2018