UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH V PODJETJU DAFRA

2. marec 2020

V podjetju Dafra kontakt tehnologija d.o.o. se dobro zavedamo pomembnosti kakovostnega upravljanja starejših kadrov. Odlikujejo jih bogate izkušnje zato želimo, da nas s svojimi odličnimi kompetencami še naprej bogatijo. Naš cilj je pripraviti starejše kadre, da bi v neki obliki ostali še naprej aktivni v podjetju tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev.

Zato smo se odločili za izvedbo projekta »Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc«, s katerim  planiramo v podjetju Dafra kontakt tehnologija d.o.o. realizacijo naslednjih aktivnosti:

- na osnovi trenutnega stanja na kadrovskem področju bomo z izbranim zunanjim strokovnjakom izdelali strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih v podjetju;

- izdelali bomo načrte osebnega in poklicnega razvoja za starejše zaposlene;

- izvajali bomo aktivnosti skladno s pripravljeno strategijo upravljanja starejših zaposlenih za  naslednja področja:


- promocija in varovanje zdravja
- ergonomija delovnih mest,
- prilagoditev dela in delovnega časa,
- kadrovski razvoj starejših kompetence  in usposabljanje,
- medgeneracijsko povezovanje in osveščanje,
- zavzetost in vključenost.

Termin izvajanja projekta: 01.12.2019 do 28.02.2021.

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva v višini 26.960€ €.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

www.eu-skladi.si


« nazaj na seznam

DAFRA ©2018