KAKOVOST

Naši kupci prihajajo iz različnih področij, vendar je vsem skupno to, da potrebujejo kakovostne izdelke in zanesljive dobavitelje. Naša usposobljena ekipa strokovnjakov skrbi, da sta kakovost izdelkov in storitev vedno temelj vseh procesov v našem podjetju. Kakovost izdelkov zagotavljamo z uporabo merilnih naprav in metod:

  • kontaktne in brezkontaktne opreme za izvajanje meritev,
  • FMEA analize tveganj,
  • SPC analiz,
  • EMPB/PPAP in
  • MSA analiz.

V vseh procesih upoštevamo zahteve standarda ISO 9001:2015 ter standarda ISO 14001:2015.

POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

Dejavnost podjetja je usmerjena v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj zainteresiranih strani. Zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših proizvodov, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti zainteresirane strani, zakonodajo in regulativo.

Sistem obvladovanja kakovosti in varovanja okolja je naloga vseh zaposlenih. Zasnovan je na procesnem pristopu. Vodstvo prevzema odgovornost za sistem vodenja kakovosti in varovanja okolja ter usmerja in podpira zaposlene, da prispevajo k uspešnosti sistema vodenja kakovosti in nenehnega zmanjševanja onesnaženja okolja.

Obvezujemo se, da bomo nenehno spremljali zakonodajo na področju varovanja okolja in jo v celoti upoštevali.

Ponujamo kakovostne proizvode po konkurenčnih cenah in ob dogovorjenih rokih. Pripravljeni smo se prilagoditi potrebam zainteresiranih strani in prilagoditi proizvode tako, da ustrezajo njihovim zahtevam.

Z zainteresiranimi stranmi vzpostavljamo dolgoročno navezo in skupaj načrtujemo usmeritve. Izvajamo stalne izboljšave proizvodov, procesov in sistema vodenja kakovosti, pri čemer uporabljamo različne metode in orodja.

Usmerjeni smo v osvajanje novih znanj z usposabljanjem.

DAFRA ©2018