JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2017

3. oktober 2018


V podjetju Dafra kontakt tehnologija d.o.o. predstavljajo pomemben delež izdelkov štancane male elektronske komponente, katerih konkurenčno proizvajanje zahteva ozke izdelovalne tolerance in visoko produktivnost proizvodnje. Pri tem svojem delu smo se sedaj usmerili v optimizacijo proizvajanja, ki bo kot končni rezultat omogočala uporabo ekoloških konceptov mazanja in povečanje produktivnosti. S tem namenom smo kandidirali in tudi pridobili sredstva za raziskavo in izboljšanje zgoraj navedenega proizvodnega procesa v okviru razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

Na razvojnem projektu AMSOL sodelujemo s tujim partnerjem Techtest, s.r.o. Češka. V okviru raziskovalno-razvojnih aktivnosti na projektu načrtujemo realizacijo razvoja pametnih mehatronskih preoblikovalnih orodij s sistemom optimiziranega mazanja, zaznavanjem poteka procesa in hlajenjem orodnih delov. Tako razviti proizvodni proces bo omogočal uporabo ekoloških konceptov mazanja ob sočasni povečani produktivnosti proizvodnje.

Stanje 30/9/2019

Izvedli smo analizo variabilnih zračnosti na testnem orodju. Na osnovi rezultatov smo izdelali orodje z optimiziranimi izračunanimi variabilnimi zračnostmi in izvajali analizo obstojnosti rezilnih delov ob uporabi obdelovanega materiala različnih trdot. Z raziskavo in analiziranjem smo presegli planirane rezultate hitrosti štancanja, ki smo jih definirali ob pričetku raziskave.

Termin izvajanja projekta:
od 02.04.2018 do 02.04.2021

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 169.500,00€.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si


« nazaj na seznam

DAFRA ©2018