Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

5. april 2018

V podjetju Dafra kontakt tehnologija d.o.o. se vseskozi borimo z optimizacijo poslovanja, katere rezultat na dolgi rok je dvig produktivnosti v podjetju. Pri tem svojem delu smo se sedaj usmerili tudi v optimizacijo poslovanja pri delu z našimi strankami tako na nabavni kot tudi na prodajni strani. S tem namenom smo kandidirali in tudi pridobili sredstva za izboljšanje tega poslovanja v okviru razpisa javne agencije SPIRIT SLOVENIJA:

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

V okviru aktivnosti povezanih z optimizacijo poslovanja »E-POSLOVANJE 2017-2018« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

- izdelali bomo platformo za elektronsko poslovanje s kupci in dobavitelji. Platforma bo omogočala delno avtomatizacijo dela,  hiter in zaščiten prenos podatkov med nami in partnerjem,
- izdelali bomo prvo spletno stran podjetja za tuje trge in izdelali študijo celostnega digitalnega nastopa podjetja,
- izdelali bomo produktno prodajni video naše proizvodnje in izdelkov v angleškem jeziku,
- izvedli bomo usposabljanje za dvig kompetenc zaposlenih na področju digitalnega poslovanja s strankami.

Termin izvajanja projekta: 01.11.2017 do 01.09.2018

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani javne agencije SPIRIT Slovenija so v višini 24.971 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si


« nazaj na seznam

DAFRA ©2018