KAKOVOST

Naši kupci prihajajo iz različnih področij, vendar je vsem skupno to, da potrebujejo kakovostne izdelke in zanesljive dobavitelje. Naša usposobljena ekipa strokovnjakov skrbi, da sta kakovost izdelkov in storitev vedno temelj vseh procesov v našem podjetju. Kakovost izdelkov zagotavljamo z uporabo merilnih naprav in metod:

  • kontaktne in brezkontaktne opreme za izvajanje meritev,
  • FMEA analize tveganj,
  • SPC analiz,
  • EMPB/PPAP in
  • MSA analiz.

V vseh procesih upoštevamo zahteve standarda ISO 9001:2015.

DAFRA ©2018