JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV, MEDNARODNIH FORUMOV IN CERTIFIKATOV V LETU 2018

14. december 2018


V podjetju Dafra kontakt tehnologija d.o.o. izdelujemo številne kovinske štancane izdelke, med njimi tudi male kontakte. V zadnjih dveh letih smo precej povečali poslovanje z našima glavnima kupcema avtomobilske industrije in proizvodnje električnih aparatov, želimo pa se vključiti še v električne pogone vozil. Smatramo, da predstavlja električni pogon avtomobilov velik potencial za naš nadaljnji razvoj, zato si želimo poiskati nove direktne kupce tega segmenta izdelkov iz tujih tržišč. S tem namenom smo pridobili sredstva za izvedbo tržne raziskave tujega tržišča v okviru razpisa javne agencije SPIRIT SLOVENIJA:
 
Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018

V okviru aktivnosti povezanih z optimizacijo poslovanja »Tržna raziskava potencialnih kupcev kontaktov za proizvajanje akumulatorskih  setov – tržišče Nemčije« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

- izvedbo usposabljanja zaposlenih – izobraževanja na temo specifičnih zahtev tujega ciljnega tržišča;
- organizacijo delavnice oziroma svetovanja z analizo naših izdelkov in storitev, katere danes ponujamo obstoječim kupcem;
- izdelavo SWOT analize prednosti in slabosti naše družbe;
- organizacijo delavnice za določitev ustreznih zahtev naših izdelkov s katerimi bo omogočen učinkoviti nastop na tržišču in ozek izbor segmenta, kjer bomo v nadaljevanju pričeli  s tržnimi aktivnostmi;
-  organizacijo delavnic za tržno prodajno področje:

                 - obravnavo tržnih poti,
                 - izbor ciljnih kupcev – enega ali dveh na začetku,
                 - izdelavo predstavitve novega segmenta izdelkov za obiske pri tujih kupcih,
                 - izdelavo tržne analize – zaključkov svetovanja.

Vse aktivnosti bo za nas izvajalo podjetje Antech d.o.o.

 Termin izvajanja projekta: 01.12.2018 do 28.02.2019

 Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani javne agencije SPIRIT Slovenija so v višini 4.500 €.

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 http://www.eu-skladi.si/


« nazaj na seznam

DAFRA ©2018